Ενημερωτική εκδήλωση AIPFEE και Cryos για φύλαξη ωαρίων

Τα τελευταία περίπου 4 χρόνια, μετά και από τη δική μου εμπειρία με τις διαδικασίες της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, έχω υπέρ τονίσει την ανάγκη για τη σωστή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των γυναικών για τη δυνατότητα διατήρησης της γονιμότητας τους για το μέλλον, μέσα από τη φύλαξη ωαρίων. Μάλιστα, μετά από δικές μας προσπάθειες, το κρατικό Σχέδιο επιδότησης για τις εξωσωματικές, εδώ και 3 χρόνια, έχει περιλάβει και την επιχορήγηση των €2000 για το στάδιο της φύλαξης ωαρίων.

Σήμερα έχω ξανά τονίσει την ανάγκη για προώθηση μιας Παγκύπριας εκστρατείας ενημέρωσης των γυναικών για τη φύλαξη ωαρίων, και προς αυτή την κατεύθυνση θα αναλάβω ξανά πρωτοβουλία.

Ευχαριστούμε την @aipfecyprus και την @cryoseggdonor για την όμορφη αποψινή Εκδήλωση, όπου είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις για τα θέματα της γυναικείας γονιμότητας και ευαισθητοποίησης του κοινού ❤

#fertilityawareness #fertility #fertilitytreatment #eggfreezing