Δήλωση για προϋπολογισμό ΟΑΥ και ΓεΣΥ

Σήμερα συζητήσαμε τον προϋπολογισμό του ΟΑΥ ύψους 1,2 δις ευρώ, ο οποίος κατατέθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και ακούσαμε με προσοχή την πορεία εφαρμογής του ΓεΣΥ. Σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι η Β’ φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση για τον Κύπριο πολίτη, τέθηκε σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση τον Ιούνιο του 2020, υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας. Και ακριβώς η εφαρμογή του ΓεΣΥ έχει βοηθήσει και έχει ενισχύσει την προσπάθεια γι’ αντιμετώπιση της πανδημίας σ’ όλα τα επίπεδα τόσο από τα κρατικά μας νοσηλευτήρια όσο και από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που ολοένα και περισσότερα εντάσσονται στο ΓεΣΥ.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΟΑΥ, η πανδημία και η οικονομική κρίση λειτούργησαν ως ένα stress test για το ΓεΣΥ και διαφάνηκε ότι τελικά μπορεί να αντέξει και σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν και οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στο μέλλον το ΓεΣΥ και ο ΟΑΥ, όπως η κυριότερη όπως έχει λεχθεί, η μείωση στις καταχρήσεις. Μας έχουν ενημερώσει ότι η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί σε σχέση με τους αρχικούς μήνες και έχει υπάρξει αισθητή μείωση στις καταχρήσεις. Το ποσοστό των παραπεμπτικών έχει μειωθεί από το 70% στο 40% και στοχεύουν και σε περαιτέρω μειώσεις.

Θέλουμε να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί στο ΓεΣΥ 853. 000 συμπολίτες μας και έχει καταστεί σαφές ότι οι πολίτες έχουν καταλάβει το ρόλο και των προσωπικών αλλά και των ειδικών ιατρών.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω γι’ ακόμη μια φορά εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που είναι στην πρώτη γραμμή και αντιμετωπίζει υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας την όλη κατάσταση και να συνεχίσουμε όλοι μαζί μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας, να προσπαθούμε για το καλύτερο για τον Κύπριο πολίτη και για την πατρίδα μας.

11/2/2021