Δήλωση – Προϋπολογισμός Υπουργείου Εξωτερικών

Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που εξετάσαμε σήμερα τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ο οποίος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη εξωτερική μας πολιτική.

Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίηση μας για τη στρατηγική μας στην εξωτερική πολιτική σε όλα τα επίπεδα όπως την ανέλυσε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής ο Υπουργός Εξωτερικών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει και πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο δυτικό προσανατολισμό ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να επιδιώκουμε καλές σχέσεις με όλα τα δημοκρατικά κράτη αλλά ιδιαίτερα με χώρες όπως οι ΗΠΑ και οι γειτονικές μας χώρες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και βεβαίως είναι γνωστή η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού για προώθηση της προοπτικής της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ.
#cyprus #foreignpolicy #MFA