Επιτροπή Υγείας – Δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών και Νοσοκομείων στην Κύπρο 24/3/22

Επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών και νοσοκομείων στην Κύπρο.

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας το νομοσχέδιο περί συνεργασίας των πανεπιστημίων και οργανισμού ιδιωτικών νοσηλευτηρίων νόμο του 2020. Ένα νομοσχέδιο το οποίο υπάρχει ενώπιον της Επιτροπής εδώ και πάνω από δύο χρόνια και το οποίο η ίδια η Επιτροπή Υγείας είχε στείλει πίσω πριν ενάμιση χρόνο για να προχωρήσει ο διάλογος, η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για να εξευρεθεί η χρυσή τομή σε σημαντικά και ουσιώδη θέματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.

Διαφάνηκε ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό τους τελευταίους μήνες συνεπώς ως Επιτροπή Υγείας σήμερα ακούγοντας όλους τους φορείς δώσαμε ένα περιθώριο δύο μηνών στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στους εμπλεκόμενους φορείς για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του διαλόγου και να έρθει ενώπιον μας ένα ενιαίο όσο το δυνατό πιο συμφωνημένο κείμενο μπορεί να γίνει, για να μπορέσουμε επιτέλους να προχωρήσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο θα δημιουργήσει τις πανεπιστημιακές κλινικές και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στον τόπο μας.

Η Κύπρος είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν διαθέτει ούτε πανεπιστημιακό νοσοκομείο ή κλινική και αυτό είναι εις βάρος και της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και εις βάρος και της ιατρικής κοινότητας. Γι’ αυτό το λόγο όλοι συμφωνούμε στον κοινό στόχο ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου ούτως ώστε να αναβαθμίσου και την ακαδημαϊκή κοινότητα στην Κύπρο αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλαίσια του ΓεΣΥ. Συνεπώς αναμένουμε από το Υπουργείο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να βάλουν νερό στο κρασί τους και να καταλήξουν σε ένα κείμενο το οποίο θα πρέπει να έχουμε ενώπιον μας σε δύο μήνες.