Δήλωση για λίστες αναμονής (22/09)

Δήλωση Αντιπροέδρου και Βουλεύτριας κ. Σάβιας Ορφανίδου για λίστες αναμονής

Οι λίστες αναμονής για εξυπηρέτηση των ασθενών στους ειδικούς γιατρούς, ιδίως για κάποιες ειδικότητες, μας ανησυχούν και πιστεύουμε πως η εκτελεστική εξουσία και ο ΟΑΥ πρέπει να λάβουν όλα τα δέοντα μέτρα για να αντιμετωπίσουν το σοβαρό αυτό θέμα.

Ιδιαίτερα όμως μας ανησυχεί η εξυπηρέτηση σοβαρότερων περιστατικών που ενδεχομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, να κινδυνεύουν πραγματικά από τις εν λόγω καθυστερήσεις. Ειδικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να υπάρξει καμία καθυστέρηση στη λήψη μέτρων.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επεξεργάζεται και θα υποβάλει τις εισηγήσεις του εντός της Επιτροπής Υγείας της Βουλής αλλά και την ίδια ώρα αναμένουμε τις πρακτικές λύσεις που χρειάζονται από το Υπουργείο Υγείας.

Λειτουργικά προβλήματα θα αναφύονται συνεχώς. Απαιτείται έγκαιρη διάγνωσή τους και ταχεία παρέμβαση για την επίλυσή τους.