Δήλωση για φορολογική μεταρρύθμιση που στηρίζει την οικογένεια 20/01

 

Το Οικογενειακό Εισόδημα, η πιο ριζοσπαστική, κοινωνική μεταρρύθμιση την οποία παρουσίασε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, είναι η μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση με σαφή στόχευση: Να καταργήσει τις κοινωνικές ανισότητες και να στηρίξει την οικογένεια.

Ξέρουμε τις ανάγκες της σημερινής οικογένειας. Τα έξοδα και τα συνολικά βάρη του οικογενειακού προϋπολογισμού. Με την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου, μέσα από χαμηλότερη φορολογία, το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα θα αυξηθεί και 126.000 νοικοκυριά και συμπολίτες θα πάρουν μια μεγάλη ανάσα. Παράλληλα αν το εισόδημα του νοικοκυριού είναι κάτω από το χρηματικό όριο του κινδύνου φτώχειας, τότε το κράτος μέσω της επιδοματικής πολιτικής θα καλύπτει τη διαφορά.

Ενδυναμώνουμε έτσι έμπρακτα τον θεσμό της οικογένειας και στηρίζουμε κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι μονογονιοί, οικογένειες με παιδιά, ΑμεΑ και άλλους.

Αυτός είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αυτός είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο ικανός ηγέτης που μπορεί με κοινωνική ευαισθησία, με συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις να στηρίξει την κοινωνία και να πάει τη χώρα μας μπροστά.

 

#metonavefor