Δήλωση μετά την Επιτροπή Οικονομικών 29/11/2021 – Προϋπολογισμός Υπουργείου Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας είναι και ο αρμόδιος φορέας για την προώθηση της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία. Όπως μας ενημέρωσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού της, έχουν προωθηθεί διαχρονικά μια σειρά από ενέργειες για αντιμετώπιση του πιο πάνω θέματος με αποτέλεσμα το χάσμα μισθών του 2012 που ήταν στο 15,6% σήμερα να έχει μειωθεί στο 10,4% δηλαδή μια μείωση της τάξης περίπου του 33% και το ποσοστό αυτό σημειώνεται ότι είναι κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι το 14,1%. Χαιρετίζουμε την πιο πάνω μείωση του Υπουργείου Εργασίας η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση χωρίς βεβαίως με οποιοδήποτε τρόπο να εφησυχάζουμε καθώς απώτερος στόχος του Υπουργείου Εργασίας θα πρέπει να είναι η πλήρης εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία.

29.11.2021