Δήλωση – Συνεδρία Επιτροπής Ελέγχου 29/09

Η μεγαλύτερη έγνοια του Δημοκρατικού Συναγερμού όσον αφορά το ΓεΣΥ είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του για το μέλλον, της μεγαλύτερης κοινωνικής κατάκτησης του Κύπριου πολίτη.

Ένα από τα θέματα που θέσαμε εδώ και καιρό όσον αφορά το θέμα, είναι η εφαρμογή της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα για τις συμφωνίες μεταξύ ΟΑΥ και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και το γεγονός ότι δεν μπορεί με βάση τη νομοθεσία να ασκείται ιδιωτική ιατρική σε νοσηλευτήρια συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ.

Σήμερα ενημερωθήκαμε ότι από την 1η Νοεμβρίου του 2022 με βάση απόφασης ΟΑΥ και Υπουργείου Υγείας, αυτή η πρακτική τερματίζεται. Επιπρόσθετα ενημερωθήκαμε ότι ο ΟΑΥ είναι στην τελική φάση για να ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για την εφαρμογή των νέων συμφωνιών από την 1/1/2023, στη βάση ποιοτικών κριτηρίων. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΟΑΥ μας ενημέρωσε ότι εντός Οκτωβρίου θα σταλούν οι κανονισμοί για το εν λόγω θέμα προς το Υπουργείο Υγείας για να κατατεθούν στη συνέχεια στη Βουλή για ψήφιση το συντομότερο δυνατό και πριν το τέλος του έτους και πριν την εφαρμογή των νέων συμφωνιών.

Θα επαναλάβουμε. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός στηρίζουμε απόλυτα κάθε προσπάθεια για βελτίωση του ΓεΣΥ που ψηφίσαμε χωρίς αλλαγή της φιλοσοφίας του και θα συμβάλουμε εποικοδομητικά σε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση #gesy