Δήλωση Επιτροπή Ελέγχου 23/06/2022 – Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον ΟΚΥΠΥ

Συζητήσαμε στην Επιτροπή Ελέγχου την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον ΟΚΥΠΥ.

Θα επαναλάβουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση για τον Κύπριο πολίτη και έχει ωφελήσει όλους τους πολίτες της Κύπρου. Κεντρικός πυλώνας του ΓεΣΥ είναι τα κρατικά μας νοσηλευτήρια και ιδιαίτερα οι διοικητική και οικονομική αυτονόμηση, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2024 χωρίς καμία χρονική επέκταση, όπου και τερματίζεται η κρατική χορηγία που δίνεται από το κράτος προς τον ΟΚΥΠΥ. Και θα επαναλάβω ότι όποιοι βάζουν εμπόδια με οποιοδήποτε τρόπο στην αυτονόμηση των κρατικών μας νοσηλευτηρίων είναι αυτοί που καταστρατηγούν την φιλοσοφία του ΓεΣΥ που τουλάχιστον η πλειοψηφία έχει ψηφίσει.

Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την αναβάθμιση των κρατικών μας νοσηλευτηρίων είτε αυτό αφορά προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, άλλου είδους προσωπικού, είτε αυτή αφορά αυξήσεις επιδομάτων ή πιο σημαντικό, τα θέματα του εξοπλισμού αλλά και τα θέματα των υποδομών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει και κονδύλι στον προϋπολογισμό του ΟΚΥΠΥ ύψους €250εκ από τα οποία, τα €150εκ θα δοθούν σε βάθος τριετίας για να κτίσουμε περισσότερες υποδομές και τα €100εκ θα διατεθούν για τον εξοπλισμό. Να μην ξεχνάμε ότι τα κρατικά μας νοσηλευτήρια αντιμετώπισαν την πανδημία με θετικό πρόσημο και αυτό θα πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον ΟΚΥΠΥ για να λάβει υπόψη κάποιες από τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή που αναγράφονται μέσα στα πλαίσια της έκθεσης του για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω και να εξορθολογήσουμε με κάθε τρόπο τις δαπάνες,αλλά και την αύξηση των εσόδων, ούτως ώστε να πετύχουμε αυτή την αυτονόμηση. Στόχος των νοσηλευτηρίων μας θα πρέπει να είναι πάντοτε η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και βράδυ και μεσημέρι και πρωί για όλους τους πολίτες της Κύπρου και προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλουμε με όποιο τρόπο μπορούμε και ως Δημοκρατικός Συναγερμός αλλά και ως Βουλή των Αντιπροσώπων.