Πρόταση Νόμου μου για “Παροχή προτεραιότητας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού”

Στα πλαίσια της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών και τηρώντας την υπόσχεση που έδωσα για κατάθεση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, συζητήσαμε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Πρόταση Νόμου μου για την παροχή προτεραιότητας σε χώρους εξυπηρέτησης κοινού, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε καθορισμένες ομάδες του πληθυσμού, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους έχουν ανάγκη της εν λόγω, κατά προτεραιότητα, εξυπηρέτησης.
Η Πρόταση Νόμου ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης διαδικασίας διαβουλεύσεων με εμπλεκόμενους φορείς και αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως τα άτομα με αναπηρία, τα τυφλά άτομα, τις εγκυμονούσες, τους πολύτεκνους και τα άτομα άνω των 70 ετών. Σημειώνω με ικανοποίηση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν τη μεγάλη σημασία της πρότασης και την ανάγκη άμεσης προώθησης της, επισημαίνοντας παράλληλα ορισμένα πρακτικά προβλήματα, τα οποία θα συζητήσουμε στην κατά άρθρο συζήτηση.
Σημειώνεται ότι η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση του θέματος προκύπτει από το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν εγκύκλιοι και συστάσεις για να δίνεται προτεραιότητα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά αυτό δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που θα πρέπει. Πιστεύουμε η παροχή προτεραιότητας δεν πρέπει να εναπόκειται στα ευγενικά αισθήματα και στην κοινωνική αλληλεγγύη των πολιτών ή των υπαλλήλων, αλλά θα πρέπει να θεσμοθετηθεί δια νόμου, δείχνοντας έτσι έμπρακτα τη στήριξη και το σεβασμό της Πολιτείας στα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ομάδων και με την ελπίδα ότι, δια μέσου της νομοθετικής ρύθμισης, θα καλλιεργηθεί και η απαιτούμενη κουλτούρα και παιδείας.
Η Πρόταση προνοεί τη δημιουργία κάρτας προτεραιότητας για ορισμένες από τις ευάλωτες ομάδες, η οποία θα εκδίδεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων από τα ΚΕΠ. Στη περίπτωση των ατόμων με αναπηρία και των τυφλών θα χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας. Προνοείται επίσης η επιθεώρηση των χώρων από την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και η θέσπιση Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή της ρύθμισης που θα συμπεριλαμβάνει και την ενημέρωση κοινού και υπαλλήλων, μέσω μιας διαφημιστικής καμπάνιας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα.
Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη στήριξη στην Πρόταση Νόμου και ευελπιστώ ότι σύντομα θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα.

22 Μαρτίου 2021