Δηλώσεις για το Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Πάρκου Ακάμα

Ενημερωθήκαμε σήμερα από τον Υπουργό Γεωργίας και Περιβάλλοντος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την προώθηση του διαχειριστικού σχεδίου, για την αειφόρο ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου στον Ακάμα.

Το Εθνικό Πάρκο του Ακάμα θεωρείται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μια περιοχή με πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και στόχος μας είναι να αποτελέσει εθνικό πρότυπο και για τα υπόλοιπα εθνικά πάρκα.

Στόχος της Κυβέρνησης μέσα από το διαχειριστικό σχέδιο είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά παράλληλα και η προώθηση της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα των κοινοτήτων, θα προωθηθεί ένα μελετημένο οδικό δίκτυο και θα αυξηθούν τα σημεία εισόδου. Θα δημιουργηθούν επίσης κόμβοι διευκόλυνσης και ενημέρωσης των επισκεπτών. Για την εφαρμογή του όλου σχεδίου ακολουθείται χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του 2022 και το συνολικό κόστος των δράσεων στο πλαίσιο του σχεδίου ανέρχεται γύρω στα €12εκ ενώ οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες θα φθάνουν το €1εκ.

Ενημερωθήκαμε επίσης από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου της περιοχής μετά από σαράντα ολόκληρα χρόνια με στόχο τη διασύνδεση των οκτώ κοινοτήτων με το πάρκο χωρίς βεβαίως να επηρεάζεται η περιβαλλοντική ταυτότητα της περιοχής.