Άρθρο στην εφημερίδα “Αλήθεια” – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – 10/04/2022

Δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Κύπρο

Πριν λίγες βδομάδες συζητήσαμε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο περί Συνεργασίας των Πανεπιστημίων και Οργανισμού/ Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμο του 2020, το οποίο ρυθμίζει τη δημιουργία και λειτουργία πανεπιστημιακών νοσοκομείων και κλινικών στην χώρα μας. Ένα νομοσχέδιο το οποίο εκκρεμεί εδώ και δύο χρόνια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, καθότι υπάρχει δυσκολία στην εξεύρεση κοινού συμφωνημένου κειμένου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, στο πλαίσιο του διαλόγου που είχε αναλάβει το Υπουργείο Υγείας από τον Οκτώβριο του 2020.

Η Κύπρος είναι σήμερα ενδεχομένως το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν λειτουργεί πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και αυτή η διαπίστωση είναι σαφέστατα εις βάρος της ακαδημαϊκής, φοιτητικής αλλά και ιατρικής κοινότητας της χώρας μας.

Η διαχείριση της πανδημίας του κορονοιού από τα κρατικά μας νοσηλευτήρια, έχει θετικό πρόσημο παρόλα τα προβλήματα που κατά καιρούς παρουσιάστηκαν σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται νυχθημερόν για να αντιμετωπίσει τα δύσκολα. Για αυτό και έχω έντονη την πεποίθηση ότι η δημιουργία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου στη χώρα μας θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια που καταβάλλεται σε όλα τα επίπεδα για βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους ασθενείς μας, ενδυναμώνοντας την ίδια ώρα και το Γενικό Σύστημα Υγείας, το οποίο όλοι μας θέλουμε να ενισχύσουμε και να διαφυλάξουμε.

Παράλληλα, η δημιουργία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου θα δώσει τη δυνατότητα στον τόπο μας να προσελκύσει φοιτητές και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς από ξένες χώρες, οι οποίοι θα μπορούν να επιλέξουν τη χώρα μας ως τελικό (ή ενδιάμεσο) προορισμό για εργασία, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο το παράθυρο της Κύπρου προς τη διεθνή ιατρική κοινότητα, και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος αναφορικά με τη μειωμένη διαθεσιμότητα ειδικοτήτων. Επιπλέον, οι φοιτητές της ιατρικής σχολής θα τυγχάνουν μιας πιο ολοκληρωμένης πρακτικής εξάσκησης στην Κύπρο. Πέραν των οικονομικών πλεονεκτημάτων που θα επιφέρει αυτό στις οικογένειες των μελλοντικών ιατρών, αλλά και στη χώρα μας, οι φοιτητές θα μπορούν, παράλληλα με την προπτυχιακή τους πρακτική εξάσκηση, να απασχολούνται στις έρευνες και μελέτες του πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Η συμβολή των πανεπιστημιακών νοσοκομείων ως Κέντρα Αριστείας και Έρευνας είναι αυταπόδεικτη μέσα από τα παραδείγματα ιδίου τύπου ιδρυμάτων του εξωτερικού, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, κατά την περίοδο πρωτόγνωρων πανδημιών, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα, οι έρευνες που εκπονήθηκαν σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία συνέβαλαν τα μέγιστα στη χαρτογράφηση αλλά και αντιμετώπιση του ιού.
Στην πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτική Επιτροπής Υγείας, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ο καθένας με το δικό του τρόπο και από τη δική του αφετηρία, δήλωσαν ότι ως θέμα αρχής στηρίζουν τη δημιουργία ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου στον τόπο μας. Διαφάνηκε ταυτόχρονα ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί και κοινό στόχο όλων των μελών – βουλευτών της αρμόδιας Επιτροπής από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ως εκ τούτου, ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, γνωρίζοντας και τη βούληση που υπάρχει από πλευράς Υπουργού Υγείας, δώσαμε ένα χρονικό περιθώριο στον αρμόδιο Υπουργό για να μας καταθέσει ένα ενιαίο, όσο το δυνατό πιο συμφωνημένο κείμενο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Πιστώνω με καλή θέληση και βούληση όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι μπορούμε, βάζοντας όλοι λίγο «νερό στο κρασί μας», να συμβάλουμε στην επίτευξη εκείνης της χρυσής τομής που θα ικανοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανησυχίες, αλλά και τους προβληματισμούς που έχουν ήδη σημειωθεί. Στο τέλος της ημέρας, είμαι σίγουρη ότι κύριο μέλημα όλων μας είναι η αναβάθμιση και ενδυνάμωση της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα μας, πάντοτε με τελικό αποδέκτη και κοινωνό την ευρύτερη κοινωνία της Κύπρου.