Κέντρο Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στην Κύπρο – Άρθρο στην “Αλήθεια” 05/03

Κέντρο Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στην Κύπρο

Πριν λίγες βδομάδες επισκεφθήκαμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και είδαμε από κοντά το εξαιρετικό έργο που επιτελείται από το Ίδρυμα εδώ και 25 χρόνια. Η Κύπρος έχει σήμερα την τιμητική θέση να είναι η πρώτη χώρα σε εθελοντές δότες μυελού των οστών, σε αναλογία πληθυσμού, με ένα Αρχείο Δοτών που φτάνει περίπου τους 217,000 εθελοντές, και έχει μέχρι σήμερα δώσει πάνω από 650 μοσχεύματα σε 33 χώρες σε 5 ηπείρους. Το Καραϊσκάκειο θεωρείται ένα από τα καλύτερα κέντρα στην παιδογκολογία, καθώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα παιδικού καρκίνου, και είναι σήμερα υπόδειγμα παροχής υπηρεσιών σε θέματα ογκολογίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Παρόλη την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στη δημιουργία του Αρχείου Δοτών μυελού των οστών, στην Κύπρο διεξάγονται μόνο αυτόλογες μεταμοσχεύσεις (λήψη μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή), ενώ για τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις (λήψη μοσχεύματος από άλλο ασθενή) οι ασθενείς αναγκάζονται να μεταβαίνουν στο εξωτερικό, ακόμη και όταν το μόσχευμα είναι από την Κύπρο, καθότι η χώρα μας δεν διαθέτει εξειδικευμένο Κέντρο Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Πιο συγκεκριμένα, όπως μας έχουν ενημερώσει, περίπου 40 ασθενείς ετησίως χρειάζονται αλλογενή μεταμόσχευση και μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία, με το κράτος να καταβάλει, κατά μέσο όρο, γύρω στις €150,000 για κάθε ασθενή, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το κονδύλι μπορεί να κυμανθεί μεταξύ €500,000 με €1 εκ.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέλαβε πρωτοβουλία για προώθηση της δημιουργίας ενός Κέντρου Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στην Κύπρο, η οποία αγκαλιάστηκε από όλα τα κόμματα εντός της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, και η οποία, σε πρώτο στάδιο, αφορά την εκπόνηση, από το Υπουργείο Υγείας, μιας μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας αλλά και αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων που υπάρχουν από την έλλειψη ενός τέτοιου Κέντρου στην Κύπρο.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι πρωτίστως η διευκόλυνση τόσο των ασθενών όσων και των οικογενειών τους, οι οποίοι αναγκάζονται να μεταβούν στο εξωτερικό, πολλές φορές για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επωμιζόμενοι οι ίδιοι ένα πολύ μεγάλο κόστος, πέρα από το κονδύλι που ήδη διαθέτει το κράτος για την περίθαλψη του ασθενή. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια σειρά από ψυχολογικά, κοινωνικά και πρακτικά προβλήματα για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους, τα οποία μπορούν να απαλειφθούν με τη δημιουργία του Κέντρου στην Κύπρο. Παράλληλα, η μελέτη θα καταδείξει κατά πόσον είναι προς το συμφέρον του κράτους οι μεταμοσχεύσεις να γίνονται στην Κύπρο, καθώς το κόστος που επωμίζεται το κράτος για την μεταφορά και παραμονή των ασθενών και των οικογενειών τους στο εξωτερικό, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πιο ουσιαστικά για τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών στην Κύπρο.

Τέλος, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι με τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου Κέντρου Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στην Κύπρο θα συνεχιστεί η εξαιρετική δουλειά που ήδη γίνεται από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, ενώ παράλληλα θα διευρυνθούν οι ορίζοντες του ιατρικού τουρισμού της χώρας μας, με στόχο την αναβάθμιση της Κύπρου ως ένα διεθνές ιατρικό κέντρο ιδιαίτερα στην περιοχή, αλλά και ως ένα κέντρο που μπορεί να αναβαθμιστεί και τεχνολογικά αλλά και επιστημονικά μέσα από την εξειδίκευση που θα λάβει το ανθρώπινο δυναμικό μας.
Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας όπου συζητήθηκε το θέμα, το Υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στο αίτημα της επιτροπής για τη διεξαγωγή της πιο πάνω μελέτης και συνεπώς αναμένουμε σύντομα τα χρονοδιαγράμματα για όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε, εάν είναι βιώσιμο και εφικτό, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία του εξειδικευμένου Κέντρο Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών.

Σάβια Ορφανίδου
Βουλεύτρια ΔΗΣΥ
Αναπλ. Πρόεδρος Κοιν. Επιτροπής Υγείας