Άρθρο στην Εφημερίδα “Αλήθεια” – 19/02/2022

Σχέδιο Επιδότησης για την Αντιμετώπιση της Υπογονιμότητας

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού επωφελείται εδώ και χρόνια από την κρατική χορηγία που δίνεται στα πλαίσια του κυβερνητικού σχεδίου για αντιμετώπιση της υπογονιμότητας και υπογεννητικότητας στην Κύπρο, με στόχο την υποβοήθηση ζευγαριών και μονηρών ατόμων στο να βιώσουν τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής, την απόκτηση ενός παιδιού.

Μετά από δικές μας πρωτοβουλίες, και με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης, το εν λόγω Σχέδιο αναθεωρήθηκε δύο φορές, τον Απρίλιο του 2020 και το Σεπτέμβριο του 2021, με σημαντικές προσθήκες και τροποποιήσεις που στόχο είχαν την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών, δηλαδή ζευγαριών και μονήρων ατόμων, αλλά και τη βελτίωση της χρήσης των κονδυλίων προς όφελος των γυναικών που το έχουν ανάγκη. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες πρόνοιες του Σχεδίου όπως ισχύει σήμερα:

• Από τον Απρίλιο του 2020, δικαίωμα επιδότησης έχουν όλοι όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και είναι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ. Πέρα από τα ζευγάρια που έχουν τελέσει γάμο ή συνάψει Πολιτική Συμβίωσης, δικαίωμα έχουν και τα μονήρη άτομα, καθώς και τα ζευγάρια που καταφεύγουν στη μέθοδο της εξωσωματικής με παρένθετη μητέρα, δεδομένου ότι έχουν εκ των προτέρων εξασφαλίσει την έγκριση του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Από το Σεπτέμβριο του 2021, δικαίωμα στην επιδότηση έχουν και τα ζευγάρια σε σταθερή και μόνιμη σχέση, τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζουν ένορκο δήλωση ότι βρίσκονται σε μόνιμη σχέση (αυτό καλύπτει και τα ζευγάρια που είχαν ήδη υποβάλει αίτηση πριν το Σεπτέμβριο). Παράλληλα, δικαίωμα επιδότησης έχουν και ζευγάρια όπου ο ένας σύζυγος είναι Κύπριος μόνιμος κάτοικος Κύπρου και ο άλλος είναι κάτοικος Κύπρου με προσωρινή άδεια παραμονής, δεδομένου ότι και οι δύο είναι δικαιούχοι στο ΓΕΣΥ.

• Από τον Απρίλιο του 2020, το δικαίωμα στην επιδότηση έχει αυξηθεί στις 4 φορές (από τις 3 στο προηγούμενο Σχέδιο). Από τον Σεπτέμβριο του 2021, τα μονήρη άτομα έχουν πλέον το δικαίωμα στον ίδιο αριθμό επιδοτήσεων όπως και τα ζευγάρια, δηλαδή μέχρι και 4 φορές εάν δεν έχουν παιδιά, μέχρι 3 φορές εάν έχουν ένα παιδί και μέχρι 2 φορές εάν έχουν δύο παιδιά.

• Από τον Απρίλιο του 2020, το Σχέδιο επιδοτεί με συγκεκριμένο ποσό το κάθε στάδιο της εξωσωματικής διαδικασίας ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένης της φύλαξης ωαρίων με €2000, ενώ παραχωρούνται δωρεάν 35 ενέσεις για την παραγωγή ωαρίων. Από το Σεπτέμβριο του 2021, η επιδότηση των €2000 για φύλαξη ωαρίων δίνεται για γυναίκες 35 ετών και άνω, λόγω της φυσιολογικής μείωσης της γονιμότητας, ενώ για γυναίκες κάτω των 35 ετών η επιδότηση δίνεται με βεβαίωση ειδικού ότι υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Επιπρόσθετα, στο αναθεωρημένο Σχέδιο περιλήφθηκε επιδότηση ύψους €500 για τη φύλαξη σπέρματος από καρκινοπαθείς άνδρες, ενώ αυξήθηκε η επιδότηση του φυσικού κύκλου θεραπείας για όλη τη διαδικασία της εξωσωματικής από €500 σε €1500. Εννοείται ότι στο Σχέδιο παραμένει σε ισχύ η παροχή συνολικής επιδότησης ύψους €2500 για τη συνολική διαδικασία της εξωσωματικής, ανεξαρτήτως της ηλικίας της γυναίκας.

Οι δύο αναθεωρήσεις του Σχεδίου αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω οικονομική στήριξη των γυναικών που ταλαιπωρούνται ψυχικά και σωματικά από τις πολλαπλές προσπάθειες της διαδικασίας της εξωσωματικής, ενώ λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής των γυναικών αλλά και των ζευγαριών, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση στην επιδότηση. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για ενίσχυση της οικονομικής στήριξης στα πιο πάνω πλαίσια, όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες.