Συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας- Συνεργατισμού για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. – Εχεις Μέσον – 15.6.18.