Συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας- Συνεργατισμού για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος – Μεσημέρι και κάτι – 22.06.2018