Συζήτηση για τις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή και τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας – 27.01.2020