Συζήτηση για την Οικονομική και Νομική πτυχή της προσφυγής των Δημόσιων Υπαλλήλων για τους μισθούς – OMEGA – Ενημέρωση Τώρα – 4.11.19