Οι προοπτικές της Κυρπιακής οικονομίας και η αναβάθμιση από S&P Μέρα Μεσημέρι ΑΝΤ1 – 04-12-2013

Η αναβάθμιση της Κυρπιακή οικονομίας.