Μήνυμα αισιοδοξίας και επανένωσης – Μέρα Μεσημέρι ΑΝΤ1 – 17-04-2014

Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης: Μήνυμα αισιοδοξίας και επανένωσης για τις δύο κοινότητες.