Μέτρα αντιμετώπισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, Εκπομπή Από Μέρα σε Μέρα, ΡΙΚ – 13.2.2018