Κρατικός Προϋπολογισμός – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ – 20-12-2015

Ως ΔΗΣΥ, πού βασίζετε τη θέση σας ότι ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2016 συμβάλει στη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης;

Για ακόμη μια χρονιά ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, αφήνοντας στο παρελθόν την πολιτική των ελλειμμάτων. Με συνετή δημοσιονομική πολιτική έχουμε δημιουργήσει από το 2014 πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο υπολογίζεται πάνω από 2% για το 2016, ενώ υπάρχει εκτίμηση για οριακό δημοσιονομικό πλεόνασμα για πρώτη φορά το 2016. Αυτή η πολιτική έχει θετική αντανάκλαση στην προώθηση της ανάπτυξης καθώς δημιουργούνται περιθώρια για χρηματοδότηση επιπλέον αναπτυξιακών έργων και κατ΄ επέκταση, για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η αντικατάσταση ακριβού ληξιπρόθεσμου χρέους με πιο φτηνό δανεισμό οδηγεί σε σημαντικές εξοικονομήσεις από τη μείωση των τόκων, οι οποίες διοχετεύονται στην υλοποίηση νέων έργων υποδομής. Ως αποτέλεσμα, οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2016 είναι αυξημένες κατά 5%, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2016 υπολογίζεται να είναι ο ψηλότερος που είχαμε τα τελευταία 7 χρόνια, φτάνοντας στο 2%.

Αφού βαδίζουμε προς έξοδο από την κρίση και την ύφεση, ο προϋπολογισμός του 2016 δεν έπρεπε να έχει ουσιαστικές διαφορές από τους προϋπολογισμούς του 2015 και του 2014;

Καταρχάς ο προϋπολογισμός του 2016 θα υλοποιηθεί επί το πλείστο εκτός Μνημονίου, με αυξημένο θετικό ρυθμό ανάπτυξης και σαφώς βελτιωμένους δημοσιονομικούς στόχους. Συμπεριλαμβάνει μεγάλα αναπτυξιακά έργα, για τα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιμα κονδύλια στο παρελθόν, όπως το Μουσείο Λευκωσίας, μεγάλα αποχετευτικά έργα, δρόμους και σχολεία. Επιπρόσθετα, με το νέο προϋπολογισμό παρέχεται περισσότερη ευελιξία στα Υπουργεία για διαχείριση των οικονομικών τους πόρων, το οποίο οδηγεί σε ουσιαστικό νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών και στη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Οι δαπάνες που προνοούνται είναι επαρκείς για να ασκήσει το κράτος υποφερτή κοινωνική πολιτική;

Η κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης έχει εξορθολογιστεί μέσα από τη στόχευση των δαπανών, με αποτέλεσμα η κρατική στήριξη να δίνεται σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Παρόλη την εμφανή βελτίωση στην οικονομική δραστηριότητα και στο ΑΕΠ, οι κοινωνικές δαπάνες παραμένουν στα ίδια επίπεδα, π.χ. το κονδύλι για τη φοιτητική χορηγία – πακέτο παραμένει γύρω στα €66εκ. Επιπρόσθετα, μέσα από την εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τα κριτήρια του οποίου έχουν πριν λίγους μήνες διευρυνθεί για να καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, λαμβάνουν πλήρη κρατική στήριξη 20,000 οικογένειες, οι οποίες προηγουμένως είτε δεν λάμβαναν, ή λάμβαναν μερικώς.

Θεωρείτε ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης;

Η Κυβέρνηση δεν έχει επιβάλει καμία νέα φορολογία από το Μάρτιο του 2013 και, παρόλες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, διατήρησε στα ίδια επίπεδα τις κοινωνικές παροχές, δίνοντας σε αυτούς που το χρειάζονται. Από την άλλη, μέσα από μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική αλλά και μέσα από την προώθηση ριζικών μεταρρυθμίσεων, σταθεροποιήθηκε το τραπεζικό μας σύστημα, βελτιώθηκαν τα δημόσια μας οικονομικά και αποκαταστήσαμε την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών με την έξοδο μας στις αγορές. Μπορεί βεβαίως να είμαστε στα μισά του δρόμου για την ουσιαστική ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, την αντιμετώπιση της ανεργίας και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά το σίγουρο είναι πως βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Συνεπώς δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην υπάρξει κοινωνική και πολιτική συναίνεση.