Η σημερινή μου συνέντευξη στην εφημερίδα ΡΕΠΟΡΤΕΡ, για θέματα ΓΕΣΥ και Οικονομία

1. Πιστεύετε στην εμπλοκή των ασφαλιστικών εταιρειών στο ΓεΣΥ. Ναι ή όχι και γιατί;

Διάφορες μελέτες που έχουν διεξαχθεί, θέτουν σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα ενός πολυασφαλιστικού συστήματος στην Κύπρο, λόγω της μικρής οικονομίας και του μικρού πληθυσμού. Αυτό που οι μελέτες καταδεικνύουν είναι ότι, σε πρώτο στάδιο τουλάχιστον, η δημιουργία ενός ενιαίου κρατικού ταμείου ενδεχομένως να ταιριάζει περισσότερο στα δεδομένα της Κύπρου. Βεβαίως και στην περίπτωση του μονοασφαλιστικού συστήματος, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν ρόλο να διαδραματίσουν, καθώς θα μπορούν να καλύψουν περιπτώσεις που δεν θα περιλαμβάνονται στο ΓΕΣΥ, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, π.χ. κατηγορίες ειδικής φροντίδας. Σε κάθε περίπτωση, ως πρώτο στάδιο, είναι πολύ σημαντικό να προωθηθεί άμεσα το νομοσχέδιο για την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, το οποίο αποτελεί τη βάση για ένα πετυχημένο ΓΕΣΥ.

2. Πρέπει το κράτος να διατηρεί ρόλο επιχειρηματία; Ποια είναι η θέση σας απέναντι στην ιδιωτικοποίηση ημικρατικώνοργανισμών;

Με βάση τις ευρωπαικές επιταγές, ο ρόλος του κράτους δεν είναι αυτός του επιχειρηματία, αλλά ρυθμιστικός, μέσα από την άσκηση σωστού εποπτικού ελέγχου. Τάσσομαι υπέρ των αποκρατικοποιήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας μας, καθώς μπορεί να υπάρξουν σημαντικά οφέλη (προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αύξηση ανταγωνιστικότητας, μείωση κομματικών παρεμβάσεων κτλ.). Οι αποκρατικοποιήσεις όμως πρέπει να γίνουν με το σωστό τρόπο. Η κάθε περίπτωση, σε κάθε τομέα και σε κάθε χώρα είναι διαφορετική. Υπάρχουν και καλά και κακά παραδείγματα. Για να πετύχουν θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στους διαγωνισμούς, άτομα με εξειδίκευση και εμπειρία για να χειριστούν την όλη διαδικασία και ενισχυμένες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές, οι οποίες θα ασκούν με αυστηρότητα τον εποπτικό τους ρόλο, ούτως ώστε να αποτρέψουν φαινόμενα ιδιωτικού μονοπωλίου και αισχροκέρδειας.

3. Ποιες πρακτικές λύσεις προτείνετε για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων;

Πιστεύω ότι με τη δημιουργία συνθηκών σταθερότητας και επιτάχυνσης της ανάπτυξης, θα ενισχυθεί και η δυνατότητα του κάθε πολίτη να μπορεί να εξυπηρετεί πιο εύκολα τα δάνεια του. Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, καθώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους έχουν δοθεί, με περισσότερη αυστηρότητα στα άτομα που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία για να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους, αλλά στρατηγικά επιλέγουν να μην το πράξουν. Την ίδια στιγμή, είναι προς το συμφέρον και των τραπεζών και των πολιτών, οι τράπεζες να επιδείξουν περισσότερη ευαισθησία στα άτομα με χαμηλά εισοδήματα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο μακροπρόθεσμα κάποια δάνεια να καταστούν εξυπηρετούμενα. Τέλος, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να δημιουργήσουν δομές εξειδίκευσης στη διαχείριση προβληματικών δανείων.