Θα εξετάσουμε όλες τις επιλογές για τις αποκρατικοποιήσεις – Δελτίο Ειδήσεων Sigma – 22-11-2013

Οι αποκρατικοποιήσεις είναι προς το συμφέρον του ίδιου του Οργανισμού και της οικονομίας γενικότερα. Είναι επίσης εργαλείο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.