Δεν αλλάζεις μια Επιτυχημένη Συνταγή στην Οικονομία” στο περιοδικό Capital Today, 29.10.17.