Δηλώσεις για το Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Πάρκου Ακάμα

Ενημερωθήκαμε σήμερα από τον Υπουργό Γεωργίας και Περιβάλλοντος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για την προώθηση του διαχειριστικού σχεδίου, για την αειφόρο ανάπτυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου στον Ακάμα. Το Εθνικό Πάρκο του Ακάμα θεωρείται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μια περιοχή με πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και στόχος μας είναι να αποτελέσει εθνικό πρότυπο και για τα υπόλοιπα εθνικά πάρκα. Στόχος της Κυβέρνησης μέσα από το διαχειριστικό σχέδιο είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά παράλληλα και η προώθηση της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Μέσα σ’ αυτό το … Διάβασε περισσότερα…