Δηλώσεις για το φωτοβολταικό πάρκο στην περιοχή Φλάσου

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος το θέμα της αδειοδότησης φωτοβολταϊκού πάρκου στις περιοχές, κοινότητες Φλάσου και Αγίου Επιφανίου της Σολιάς. Ως θέμα αρχής θέλουμε να πούμε ότι βεβαίως και είμαστε υπέρ των αναπτύξεων που προωθούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για επίτευξη του στόχου μας για την κλιματική αλλαγή. Όμως τονίζουμε ότι αυτές οι αναπτύξεις πρέπει να γίνονται πάντοτε με γνώμονα πάνω απ’ όλα και το συμφέρον των πολιτών στην περιοχή αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό το λόγο ζητήσαμε και ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα να μας πει πότε θα ολοκληρωθεί ο στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασμός και γι’ αυτές τις αναπτύξεις και λάβαμε ενημέρωση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2021, ούτως ώστε να αξιολογούνται στα πλαίσια αυτά και τα νέα αιτήματα για αναπτύξεις που αφορούν φωτοβολταϊκά πάρκα και όχι μόνο.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό πάρκο οφείλουμε να πούμε ότι έχει γίνει έλεγχος και αξιολόγηση κατά πόσο πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες έχουν δοθεί οι άδειες γι’ αυτό το πάρκο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπήρξαν κάποιες παρεκκλίσεις και έχει δεσμευθεί η εταιρία ενώπιον και της Επιτροπής ότι θ’ ακολουθήσει όλες τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να κάνει και όσο αφορά τη βιοτέχνιση και όσον αφορά το τοπίο για να καθησυχαστούν οι ανησυχίες των κοινοτήτων και των κατοίκων της περιοχής.

Θα παρακολουθούμε ως Επιτροπή Περιβάλλοντος την όλη διαδικασία. Αναμένουμε να γίνουν σωστά όλα τα θέματα που πρέπει για την προστασία του περιβάλλοντος και είμαστε σίγουροι ότι και οι αρμόδιες αρχές θα μας ενημερώνουν τακτικά για αυτό το θέμα, ούτως ώστε να μην προκύψει άλλη ανησυχία για το θέμα στην περιοχή.

24/2/2021