Επιτροπή Υγείας 21/10/2021 – Νομοσχέδιο για Επικίνδυνες Μολυσματικές Ασθένειες

Συζητήσαμε σήμερα (21/10/2021) στην Επιτροπή Υγείας το νομοσχέδιο που αφορά τις επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες και το τροποποιητικό νομοσχέδιο για τον περί εξωδίκου ρυθμίσεως αδικημάτων. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εκσυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει 1932 και βασικά δίνει τη δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία να θεσπίσει και νομικά και να κατοχυρώσει πλήρως σε όλα τα επίπεδα αυτό που ήδη εφαρμόζεται και σήμερα, την ουσία δηλαδή της δυνατότητας του διατάγματος από το Υπουργικό Συμβουλίου ή από τον Υπουργό Υγείας για θέματα που αφορούν την πανδημία και τις επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες.

Να τονίσουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήρθε υπό τη μορφή του κατεπείγοντος από τον Γενικό Εισαγγελεα, γιατί θα πρέπει να εκσυγχρονίσουμε αυτό το πλαίσιο και να το προσαρμόσουμε στα νέα δεδομένα της εποχής, δεδομένα και εμπειρίες που έχουμε πάρει από τη διαδικασία όλη που ζήσαμε με την πανδημία.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό αυτού του πλαισίου. Συμφωνούμε με την ανάγκη για να προχωρήσουμε και να τροποποιήσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία και να καταργήσουμε τον περί λοιμοκάθαρσης νόμο.

Βεβαίως επειδή λέχθηκαν κάποιοι προβληματισμοί και ανησυχίες από τους συναδελφους, είπαμε ως Επιτροπή Υγείας να καλέσουμε τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς στην επόμενη συνεδρία για να γίνει και μια διαβούλευση μαζί τους, να τους ακούσουμε και αυτούς, να ακούσουμε τις ανησυχίες και θα προχωρήσουμε στην κατ’ άρθρο συζήτηση.

Αυτή η κυβέρνηση με όλες τις αδυναμίες και τα λάθη που έχουν γίνει όπως έχουν γίνει και από όλες τις κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης πανδημίας, μαθαίνει από αυτά και φαίνεται και εκ τους αποτελέσματος άλλωστε, ότι έχουμε πλέον μια πολύ θετική επιδημιολογική εικόνα, η οποία μας εκπροσωπεί, μέσα από τις θυσίες που όλοι κάναμε. Για αυτό και πρέπει να εκσυγχρονίσουμε αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουμε και στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά αυτού του είδους τις πανδημίες.

#cyprus #pandemic