Δήλωση Επιτροπή Υγείας 20/01/22

Είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας στη συνέχεια της κατ’ άρθρου συζήτησης για τον περί επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών στην παρουσία του Υπουργού Υγείας. Οφείλω να πω ότι είχαμε μια πάρα πολύ εποικοδομητική συζήτηση απ’ όλες τις απόψεις και από πλευράς Υπουργού ο οποίος είχε αντιληφθεί και αντιλαμβάνεται τις εποικοδομητικές ανησυχίες των κομμάτων αλλά και από πλευράς κομμάτων οι οποίοι είχαν θέσει τα ερωτήματα τους, τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους με σκοπό να έχουμε αυτή την καλή συζήτηση για να μπορέσουμε να αναδιαμορφώσουμε το κείμενο με στόχο να εξυπηρετήσουμε το καλώς νοούμενο συμφέρον του πολίτη και τη δημόσια υγεία.

Να πω ξανά ότι ο περί επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών νόμος χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί γιατί ο περί λοιμοκάθαρσης νόμος ισχύει από το 1932, πρέπει να εμπλουτίσουμε αυτό το νομοσχέδιο και με τις δικές μας εμπειρίες της πανδημίας τα τελευταία δύο χρόνια γι’ αυτό και είναι σημαντικό να το εκσυγχρονίσουμε, αλλά παράλληλα σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε την εγρήγορση που υπάρχει και σήμερα στο να βγάζει η κυβέρνηση διατάγματα για να μπορεί να αντιμετωπίζει άμεσα και έγκαιρα όπως χρειάστηκε να το πράξει αρκετές φορές τα τελευταία δύο χρόνια για την πανδημία με συγκεκριμένα μέτρα. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες αλλαγές επί του νομοσχεδίου γι’ αυτό και σε δύο εβδομάδες έχει δεσμευτεί το ίδιο το Υπουργείο ότι θα φέρει και θα καταθέσει αναθεωρημένο κείμενο και θα συνεχιστεί απ’ όλους μας η κατ’ άρθρον συζήτηση.