Δήλωση Επιτροπή Ελέγχου 09/06/22 Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον Δήμο Παραλιμνίου

Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου την ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον δήμο Παραλιμνίου για τα έτη 2014 και 2015 και κάποια στοιχεία από το 2016 και 2017. Υπάρχει μία σειρά από παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη βελτίωση της λειτουργίας του δήμου τα τελευταία χρόνια οι οποίες καταγράφονται στα θετικά καθότι είναι σημαντικό να ενισχύεται η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα.

Υπάρχουν και μία σειρά από καταγγελίες μέσα στην έκθεση για τις ενέργειες του ίδιου του Δημάρχου Παραλιμνίου. Κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής, διαφαίνεται ότι αυτές οι καταγγελίες που είχαν γίνει από ανώνυμες πηγές έχουν διερευνηθεί διεξοδικά από την αστυνομία και από τη Νομική Υπηρεσία και δεν τεκμηριώνονται, δεν προκύπτει καμία κατηγορία εναντίον του Δημάρχου Παραλιμνίου. Και δεν εκκρεμεί και οτιδήποτε ενάντια στον Δήμαρχο Παραλιμνίου αυτή τη δεδομένη στιγμή.

Σημειώνουμε επίσης ότι γενικότερα οι διαχρονικές αδυναμίες που υπήρξαν και υπάρχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ακριβώς ένας από τους κυριότερους λόγους που προχωρήσαμε με την μεγάλη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποία συμπεριλαμβάνει μια από τις σημαντικότερες πρόνοιες τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους των διαφόρων επιπέδων της τοπικής αυτοδιοίκησης.