Δηλώσεις για τον νόμο περί αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων – Επιτροπή Οικονομικών 10/01/22

Για τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών για τα περί αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων νόμο, θέλουμε να επαναλάβουμε τη θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ο σκοπός του νομοσχεδίου είναι όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ενός δανειολήπτη που έχει δάνειο στην τράπεζα να παραμένουν τα ίδια εάν το δάνειο μεταφερθεί σε εταιρεία εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων ή σε εταιρεία διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.

Ο δανειολήπτης δεν μπορεί να είναι ούτε σε ευνοϊκότερη αλλά βεβαίως ούτε σε δυσμενέστερη θέση με αυτή τη μεταφορά.

Σε περίπτωση που τροποποιηθεί το νομοσχέδιο με τις προτεινόμενες τροπολογίες θεωρούμε ότι καταστρατηγείται η ίση μεταχείριση μεταξύ τραπεζών και εταιρειών αλλά και δημιουργούνται μια σειρά από πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση κακών δανείων σε όλο το τραπεζικό σύστημα όπως τα έχει ήδη αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Επιπρόσθετα, εκφράζουμε τη μεγάλη μας και πραγματική ανησυχία σε περίπτωση έγκρισης των τροπολογιών για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν στη διαδικασία που εκκρεμεί ακόμη και σήμερα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανταγωνισμού για τη διεύρυνση του ρόλου της ΚΕΔΙΠΕΣ για τη διαχείριση των κακών δανείων από όλο το τραπεζικό μας σύστημα με στόχο ακριβώς τη στήριξη των πραγματικά ευάλωτων δανειοληπτών μέσω του Σχεδίου ενοικίου έναντι δόσης. Η μη ψήφιση των σχετικών νομοσχέδιών αλλά και η έγκριση των προτεινόμενων τροπολογιών πιστεύουμε ότι βάζει σε κίνδυνο αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης η οποία θα στηρίξει στην ουσία τους ευάλωτους που εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε.