Δήλωση Επιτρπή Υγείας 17/3/2022 – Λειτουργία διαγνωστικών κέντρων

Είχαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας το πολύ σοβαρό θέμα της λειτουργίας των διαγνωστικών ή ακτινοδιαγνωστικών κέντρων στην Κύπρο στα πλαίσια του ΓεΣΥ. Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων και από την ακτινολογική εταιρεία και από τους ίδιους τους ασθενείς και από τον ΟΚΥΠΥ και από το διαγνωστικό κέντρο Άγιος Θέρισσος ότι υπάρχει τρομερή έλλειψη όσον αφορά τον έλεγχο που θα πρέπει να γίνεται πάνω σε αυτά τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα πολλές φορές δεν πληρούν τα κριτήρια που θα έπρεπε να τηρούν συνεπώς έχουμε και έλλειψη συγκεκριμένων κριτηρίων που θα έπρεπε να ακολουθούμε. Δεν γίνονται έλεγχοι ούτε για τις διαδικασίες από ότι φαίνεται, δεν γίνονται και έλεγχοι σε σχέση με την αμοιβή αυτών που χρησιμοποιούν τους εξοπλισμούς σε σχέση με πόσους ασθενείς μπορεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός να αντέξει γιατί θα πρέπει να βλέπουμε και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς και έχουν γίνει και καταγγελίες για αθέμιτο ανταγωνισμό και για συμφέροντα κάποιων γιατρών οι οποίοι είναι μέτοχοι σε διαγνωστικά κέντρα και παραπέμπουν εκεί χωρίς να χρειάζεται αυτή η παραπομπή.

Οφείλουμε ως Επιτροπή Υγείας και το έχουμε τονίσει στα πλαίσια της συζήτησης ότι θα παρακολουθούμε ξεκάθαρα το θέμα. Μας έχει ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας ότι επιτέλους ετοιμάζεται η νομοθετική ρύθμιση που θα διέπει το ρυθμιστικό ρόλο και τη λειτουργία όλων αυτών των διαγνωστικών κέντρων και αναμένουμε να μας κατατεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έχουμε ενώπιον μας αυτή την πάρα πολύ σημαντική νομοθεσία και καλούμε ως Επιτροπή Υγείας ξεκάθαρα όλους τους εμπλεκόμενους είτε αυτός είναι ο ΟΑΥ ή ο ΟΚΥΠΥ, το Υπουργείο Υγείας, την Ακτινολογική Εταιρεία, όλα τα διαγνωστικά κέντρα να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτό το κενό που υπάρχει στη νομοθεσία αλλά και το κενό που υπάρχει στην ποιότητα του ελέγχου για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε στο τέλος τις υπηρεσίες προς τον ασθενή που αυτός είναι ο στόχος μας. Να μην θρηνήσουμε θύματα απ’ αυτό το κενό στη νομοθεσία και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα και την παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς.